aga radio 1931

AGA radio 1931

 

 

AGA Baltic
AGA-Baltic skapas 1931. Redan år 1928 köpte AGA
radiodelen av företaget Baltic AB, som till en början
bedrevs som ett självständigt företag. Dess verksamhet
samordnades med AGA:s radiodel år 1931 i bolaget
AGA-Baltic AB. Detta bolag kom först år 1947
att helt inordnas i moderbolaget. Företaget sysslade
bl.a. med radio och ljudfilm.
1931 blir AGA blir representant i Norden för det
amerikanska radioföretaget Hazeltine Corporation
och många av dess patent registrerades i AGA:s
namn hos Patent- och Registreringsverket. AGA fick
härigenom tidigt löpande information om televisionsteknikens
utveckling i USA. År 1946 blev AGA
representant för Hazeltine i större delen av Europa,
där AGA bevakade Hazeltine:s många patent inom
radio och TV-området. Patentsamarbetet kom att ge
betydande licensintäkter till AGA.

 

AGA BALTIC DH 34

AGA BALTIC DH 34

AGA BALTIC DH 34

AH 21

AGA Baltic AH 21 

 

AGA Baltic DH 21

AGA Baltic DH 21

AGA Baltic DH 21

AGA Baltic DH 21

AGA DH 33

AGA DH 33

AGA DH 33

 

AGA DH 33

AGA DH 33

AGA BALTIC DH 34

AGA BALTIC DH 34

AGA BALTIC DH 34

AGA BALTIC DH 34

AGA BALTIC DH 34

AGA BALTIC DH 34

AGA BALTIC DH 34

AGA BALTIC DH 34

AGA AH 41

AGA AH 41

AGA AH 41

AGA AH 41

AGA AH 41

AGA AH 41

AH 41

AH 41 v

AGA-Baltic DH34 likström, AH 34 växelström. Storlek 360 x 350 x 230 mm. Vikt 12 kg. Låda av plåt

AGA AH 34 växelström

AGA AH 34 växelström

AGA-Baltic DH 34, här utan rör. Högtalarens magnetsystem sitter monterad på en plåt 1

Den ovala konen är 30 x 23 mm

Magnetsystemet till högtalaren i en AGA-Baltic DH 34

Magnetsystem och kon till AGA-Baltic DH 34