aga radio 1928

AGA radio 1928

 

I have photographed my AGA-Baltic DH-120 & L-I        

Thanks Robert Lozier

 

AGA L I Front

 

AGA L I spkr

  

 

AGA L I spkr

 

 

 

AGA L I chas top

 

 

 

 

AGA L I top.

 

 

 AGA Baltic I

 

 

AGA L I BTM

 

 

 

 

 

 AGA, L-II

14-10-1929

AGA radio from Seppo Saarinen Finland, L II

AGA, L-II

 

AGA L III

 

 

 

 

AGA L III

 

AGA (Gasaccumulator) L-type III

AGA (Gasaccumulator) L-type III

AGA (Gasaccumulator) L-type III

 

 

AGA (Gasaccumulator) L-type III

AGA (Gasaccumulator) L-type III

AGA (Gasaccumulator) L-type III

AGA (Gasaccumulator) L-type III

 

AGA (Gasaccumulator) L-type III

 

AGA (Gasaccumulator) L-type III

 

 

AGA (Gasaccumulator) L-type III

 

AGA (Gasaccumulator) L-type III

 

AGA (Gasaccumulator) L-type III

AGA (Gasaccumulator) L-type III

AGA (Gasaccumulator) L-type III

 

 

 

AGA L 3

 

AGA Baltic L-III

 AGA Baltic L-III

 

 

 

L III en de L IV

AGA radiomottagare

 

 

AGA Baltic 14

AGA Baltic L 14

 

AGA Baltic L 4

 

 

Radioempfänger von Aga L-III

 

 

 

 

Radioempfänger von Aga L-III

Radioempfänger von Aga L-III

Radioempfänger von Aga L-III

20 sept. 1929 Radioempfänger von Aga L-III

Radioempfänger von Aga L-III

Radioempfänger von Aga L-III

Radioempfänger von Aga L-III

Radioempfänger von Aga L-III

Radioempfänger von Aga L-III

Radioempfänger von Aga L-III

 

 

radio18 1927

AGA Radio probleem eenvoudige oplossing: De radio die verder gaat met AGA gas

 

AGA L-III L-3 ar en rak natansluten likstrom radio fran 8 dec 1928

Aga_H-1_002

AGA L-III L-3 är en rak nätansluten likström radio från. 8 dec 1928

 

 

 

AGA Baltic L4

Het Vaderland 24-02-1927

AGA Electrodyne

 

 

 

 

 

AGA Electrodyne 

 

 

 

 AGA H-1 Likström Gasaccumulator Stockholm van 1929

 

 

 

 

 AGA H-1 Likström Gasaccumulator Stockholm van 1929

 

 

 

 

AGA H-1 Likström Gasaccumulator Stockholm van 1929

 

 

 

 

AGA H-1 Likström Gasaccumulator Stockholm van 1929

 

 

 

 

AGA H-1 Likström Gasaccumulator Stockholm van 1929

 

 

 

 

AGA H-1 Likström Gasaccumulator Stockholm van 1929

 

 

 

 

AGA H-1 Likström Gasaccumulator Stockholm van 1929

 

 

 

 

 

AGA H-1 Likström Gasaccumulator Stockholm van 1929

 

 

 

 

AGA H-1 Likström Gasaccumulator Stockholm van 1929

 

 

 

 

 

AGA Baltic 1929

 

 

 

 

Baltic Electro

 

 

 

 

 

 

AGA H 1

 

 

 

 

 

 

 

AGA H1

 

 

 AGA H1

 

 

 

 

 

 AGA H1

 AGA H1

 AGA H1

 

 

 

 

AGA Baltic H I – – AGA Baltic H II

Aga Baltic Radio Type H2

 

 

 

 

Aga Baltic Radio Type H2

 

 

 

 

 

 

 

 

Aga Baltic Radio Type H2

 

 

 

 

Aga Baltic Radio Type H2

 

 

 

 

Aga Baltic Radio Type H2

 

 

 

 

 

Aga Baltic Radio Type H2

 

 

 

 

Aga Baltic Radio Type H2

 

 

 

 

Aga Baltic Radio Type H2

 

 

 

 

Aga Baltic Radio Type H2

 

 

 

 

Aga Baltic Radio Type H2

 

 

 

 

Aga Baltic Radio Type H2

 

 

 

 

 

 

 AGA H II