AGA TELEFOON

Prospector AGA com

 

 

 

  AGA kommunikationsradio

 

 

 AGA teletypewriter

 

 


  

 AGA NATU


 AGA telefoon in het AGA museum 

Meneer Dalen zelf

Predecessor to the mobile phone
Gustaf Dalén discovered the possibility of using radio as a navigational aid at an early stage. AGA’s first experiments with radio transmissions from aircraft were carried out in 1915 and 1916, when experiments were also made with direction finders to determine the direction to these airborne radio transmitters. During the early 1940s AGA began to focus heavily on mobile radio, then known as police or taxi radio. These early systems had a range of thirty to sixty kilometres. AGA continued to develop these systems until 1974 when they were sold to Sonab

 

 

 

 

Presidentti Kekkonen käytti AGAn käsiradiopuhelinta. Kuvassa myös liikenteenjärjestäjä Helsingissä 1930-luvulla

 

 

 

 

A special trolley used by Stockholms Allmänna Telefon to inspect cables. This picture probably dates from 1896.

 

 

 

 

AGA 3 W UK-station transportabel i plåthölje.

AGA-COM-tornsvalan, Kontaktledningsvagn 102 med en AGA KR-64  Foto. Tomas Sjöblom 

 

 

 

 

Equipment for remotely

motor-car-ham-radio 

Tongivare för selektivtonsändning från basstudio till mobil enhet 1950
 

Radiostation, bärbar tranceiver 68 - 87 MC, 12 V, 1 W sändareffekt

 

 AGA mobilradio 

 

De verzendende apparaat voor land mobiele radio's, vervaardigd door AGA in de jaren 1940

 

1941 AGA had een mobiele apparatuur voor FM klaar en met de deelname van voormalige Telegraph Board Radio bureau, een carkit, met zijn basisstation in het onderzoek van de politie in Göteborg.  De bedoeling was om het gebruik van de systemen in Stockholm of Göteborg te vergelijken met de nieuwe FM-apparatuur. De volgende evaluatie is gebleken dat de FM-radio dergelijke voordelen dat het systeem is aanbevolen voor een toekomstig gecoördineerd polisradioväsende in het koninkrijk (SOU 1942:51) had.  AGA-apparaat 1941, 50 W uitgangsvermogen in het basisstation en 20 W in de mobiele telefoon.   De frequentie was naar verluidt 40,15 MHz.  Bilstationen goede antenne voorwaarden ontvangen door een verticale kwart-golf, ongeveer 1,9 meter lang in het midden van het dak.   In termen van technische uitvoering kan ook worden opgemerkt dat de anodespanning de zender in de auto is verkregen door een zogenaamde allformator - een trillende transducer Zweedse vervaardiging betere efficiency en duurzaamheid dan moderne draaiomvormers.   Verder wordt opgemerkt dat het was Morse-toets ingedrukt en tontelegrafi links voor gebruik in het geval je wilde ongeoorloofde interceptie te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


politie met AGA telefoon in Zweden 


AGA SRA telefoon 1953


AGA SRA mobile telefoon

 

 

 

 

AGA Oproepsysteem

 

en de AGAcom telefoon

 


 1941 AGA had een mobiele apparatuur voor FM klaar en met de deelname van voormalige Telegraph Board Radio bureau, een carkit, met zijn basisstation in het onderzoek van de politie in Göteborg. De bedoeling was om het gebruik van de systemen in Stockholm of Göteborg te vergelijken met de nieuwe FM-apparatuur. De volgende evaluatie is gebleken dat de FM-radio dergelijke voordelen dat het systeem is aanbevolen voor een toekomstig gecoördineerd polisradioväsende in het koninkrijk (SOU 1942:51) had. AGA-apparaat 1941, 50 W uitgangsvermogen in het basisstation en 20 W in de mobiele telefoon. De frequentie was naar verluidt 40,15 MHz. Bilstationen goede antenne voorwaarden ontvangen door een verticale kwart-golf, ongeveer 1,9 meter lang in het midden van het dak. In termen van technische uitvoering kan ook worden opgemerkt dat de anodespanning de zender in de auto is verkregen door een zogenaamde allformator - een trillende transducer Zweedse vervaardiging betere efficiency en duurzaamheid dan moderne draaiomvormers. Verder wordt opgemerkt dat het was Morse-toets ingedrukt en tontelegrafi links voor gebruik in het geval je wilde ongeoorloofde interceptie te maken.


 voorbeeld eerste telefoon in de auto    

 

 

 

 

AGAcom Mobil kommunikatiosradio

( AGA mobile telefoon )

1965

 

 


 

AGA SF25b 50 175

  

 

 

radiozender die radiosignalen in alle richtingen 1942 tot 1971

radiozender die radiosignalen in alle richtingen te worden gebruikt als navigatiehulpmiddelen uitzendt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGA telefonkarte


 

 

Mobil radiostation AGA KR-64

( Telefoon voor Politie motoren)

 

 

 

 

AGA KR 64

 

 

 

 

Telefoon voor Politie motoren AGA KR 64

 

 

 

 

AGAcom op de politie motor 

 

 

Telefoon voor Politie motoren
 
 
 
 
 
 
 
Telefoon voor Politie motoren
 
 
 
 
 
 
 
                AGA KR 64-67 manöverkablar 2st längd 3m
 
 
 
    AGA KR 64 med 1 slutrör
 
 
 
AGA-KR-64-300x225  
 
 
 
 AGA KR64
 
 
 
 
 
 
AGA KR64-64 Div manöverapp mikrofoner mm
Kommunikationsradiosändare AGA KR64
Kommunikationsradiosändare AGA KR64
Kommunikationsradiosändare AGA KR64
Kommunikationsradiosändare AGA KR64
Kommunikationsradiosändare AGA KR64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AGA MRU 1625
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1930

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 fartygsradio AGA Baltic fartygsmottagare från 1939

 

 

 

 

 

 

Aga-Baltic Marine Receiver STM-39-IIIA  1939.

 

 

 

 

Aga-Baltic Marine Receiver STM-39-IIIA  1939.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landmobil radio AGA  FMKO 1948.

 

 


 mobilephonecartoon

  

 

 

AGA MRU 80 nMHz  draagbare komradio telefoon

 

 

 

 

AGA MRU 80 MHz komradio.

Manöverpanel, omfattande spänningsregulator, AGA kontrollboxar, högtalare och anslutningskontakter.

Komplett utrustning till TeM44363

 

 

 

 

 

 
Telefoonkaart

 

AGA radio-controle-eenheid telefoon

 


 


 

 

 

 

RM 03824 land mobilradio 1959

 

 

 

 

RM 03824 land mobilradio 1959

 

 

 

 

RM 03824 land mobilradio 1959

 

 

 

 

RM 03824 land mobilradio 1959

 

 

 

 

RM 03826 land mobilradio 1948

 

 

 

 

 

RM 03826 land mobilradio 1948Aga 2 st komradio -walkie-talkie - jaktradio 


Aga 2 komradio -walkie-talkie - jaktradio 

 

 

RM 03835 land mobilradio 1979

 

 

 

 

RM 03835 land mobilradio 1979

 

 

 

 

RM 03835 land mobilradio 1979

 

 

 

 

strömbrytare, telefonjack 1971

 

 

 

 

strömbrytare, telefonjack 1971

 

 

 

 

Till basstation en anslöts en utrustning AGA NATK-14 för fjärrmanöver via hyrd förbindelse från Televerket.

Den skarpsynte ser lokalmanövern infälld i panelen. Lidingöbanornas trafikledning Tlx AGA 1961. Foto, Spårvägsmuseet

 

 

 

 

Lidingö - Allmänna Telefonstation 1902

 

 

 

 

 

 

 

 MANÖVERLÅDA AGA FRÅN GAMMAL 2M (TAXI RADIO).

 

 

 

 

 

 


Åkeriradio AGA Sonab MRU 0825 med åkeririks 1 kanal 55 

 

 

 


Nördar vidare på AGA-spåret. Den här manövern är äldre än föregående bild.

Lägg märke till den eleganta PTT-tangenten längst ned.

Ingen kanalväljare eller annat modernt trams, bara en rejäl sändningstangent! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien de snelle ontwikkelingen, de meest voor de hand liggende cursus voor SRA was te kopen in expertise en toegang tot nieuwe markten.

One important purchase in January 1978 was the acquisition of Sonab AB with its head office in Gävle, Sweden.

Een belangrijke aankoop in januari 1978 was de overname van Sonab AB met haar hoofdkantoor in Gävle, Zweden.

Sonab had, in its turn, acquired the Gävle factory by buying AGA Mobilradio in 1974. Now operations in Gävle could be directed towards the production of mobile phones and components for base stations.

Sonab had, op zijn beurt, de Gävle fabriek overgenomen door het kopen van AGA Mobilradio in 1974. Nu operaties in Gävle kon worden gericht op de productie van mobiele telefoons en componenten voor basisstations. 

 

 

 

 

 

 

Sonab/AGA/SRA

Svenska tillverkare av Landmobil Radiokommunikation

Under 50- och 60 talet fanns det två kommunikationsradiotillverkare i Sverige. AGA (Aktiebolaget Gasaccumulator) genom sin radiotekniska avdelning – senare ”AGA-com” och SRA (Svenska Radioaktiebolaget). Dessa två företag delade i Sverige på marknaden i konkurrens med främst danska Storno och AP, finska Salora (senare Mobira/Nokia) samt holländska Philips och brittiska PYE.

Till mitten av 60-talet startade en tredje tillverkare Sonab upp sin kommunikationsradioverksamhet. Sonab var ursprungligen mest känd för sina högtalare, utvecklade av ägaren Stig Carlsson. Till slutet av 60-talet hamnade företaget i akut ekonomisk kris, och togs över av Statsföretag. Sonab levde vidare med sin landmobila radiotillverkning fram till 1978. I mellanperioden införlivades också 1974 AGA-com i Statsföretag och företagen Sonab Communications bildades.

Sonab Communications köptes helt och hållet upp 1978 av SRA och bildade tillsammans SRA Communications som blev ett företag i Ericsson koncernen. Fem år senare – 1983, bytte företagen namn till Ericsson Radio Systems (ERA). Ericsson Radio samarbetade med det amerikanska företaget General Electrics (GE) radioverksamhet, och 1989 införlivades GE i ERA. Tio år senare – 1999, bestämdes sig Ericsson koncernen för gott att avyttra all landmobil radioverksamhet.

Kollektivtrafiken i Stockholm har haft några äldre beröringspunkter med dessa anrika svenska tillverkare. Sonab via SJ och pendeltågens Tågorderradio (TOR). AGA via Lidingbanans ursprungliga radiosysteme och SRA via Saltsjöbanans ursprungliga radiosystem. 

 

 

 

 

Google vertaling;

 Sonab / AGA / SRA
 

Zweedse fabrikant van Land Mobile Radio Communications

Tijdens de 50 - en 60 's waren er twee manier radio fabrikant in Zweden . AGA ( Aktiebolaget Gasaccumulator ) door zijn radio- engineering-afdeling - later " AGA - com" en SRA ( Swedish Radio Company) . Deze twee bedrijven deelden in Zweden op de markt in concurrentie met voornamelijk Deense Annuleringen en AP , Finse Salora ( later Mobira / Nokia ) en Nederlandse Philips en Britse PYE .

Tot halverwege de jaren 60 begonnen met een derde fabrikant Sonab hun radio -activiteiten. Sonab werd oorspronkelijk vooral bekend om zijn sprekers , ontwikkeld door eigenaar Stig Carlsson . Naar het einde van de jaren '60 belandde nu in acute economische crisis , en werd overgenomen door Statsföretag . Sonab leefde op zijn land mobiele radio productie tot 1978 . In de tussenliggende periode werden ook opgenomen in 1974 AGA -com in Statsföretag en bedrijven Sonab Communications werd gevormd .

Sonab Communications werd volledig opgekocht in 1978 door SRA en vormden samen SRA Communications die een bedrijf in de Ericsson Group geworden . Vijf jaar later - in 1983 , veranderde haar handelsnaam aan Ericsson Radio Systems ( ERA ) . Ericsson Radio samengewerkt met het Amerikaanse bedrijf General Electric ( GE ) radio- activiteiten , en in 1989 werd in de Europese onderzoeksruimte in GE opgenomen. Tien jaar later - in 1999 , bepaalde de Ericsson Group voor goed te verkopen al het land mobiele radio operaties.

Het openbaar vervoer in Stockholm hebben een aantal oudere gemeen met deze eerbiedwaardige Zweedse fabrikant . Sonab via SJ en treinen Tågorderradio ( TOR ) . AGA via Lidingbanans originele radiosysteme en SRA via Saltsjöbanan originele radio systemen .

 

 

 

  

Flag Counter

vanaf 11-05-2013

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK